Demeter-minőség

Nyomtatás

Demeter

 

A Demeter International a világ 43 országának 4215 farmgazdaságát tömörítő, hivatalosan bejegyzett világszervezet, mely ily módon több, mint 128 ezer hektár - 2008 júliusi adatok - biodinamikus módon megművelt és Demeter  minősítésű termőterületet jelent A Demeter a legrégebbi védjegy, mely e speciális ökológiai gazdálkodásból származó termékek megjelölésére szolgál, 1928-ban alapították. A Demeter márka tehát biodinamikus gazdálkodásból származó termékeket jelent, mely gazdálkodási mód alapítása 1924-ben történt, és Dr. Rudolf Steiner nevéhez fűződik. A biodinamikus termékek élelmiszerminősége és biztonsága messze túlmutat az ökológiai mezőgazdaság egyéb módszerein, szemléletében és gyakorlati szigorúságában az egyik legkövetkezetesebb éslegelőrehaladottabb ökológiai gazdálkodási mód.

 

Bár a nemzetközi Demeter mozgalom már közel 80 éves, és minden földrészen és szinte minden országban képviseltette magát, a nemzetközi szervezet csak 1997- ben jött létre, pontosan azzal a céllal, hogy a laza szerveződésű különböző nemzeti szintű biodinamikus szervezetek között egy szorosabb együttműködést valósítson meg mind jogi, gazdasági, mind a szellemi - spirituális szinten. Jelenleg a Nemzetközi Demeternek 18 tagszervezete van. A tagszervezetként való felvétel feltétele, hogy a szervezetnek működő Demeter ellenőrzési-minősítési rendszerrel kell rendelkeznie. Azok az egyesülések, szervezetek, melyek egyébként egyetértenek a Demeter céljaival, de minősítő ellenőrzőrendszerrel nem rendelkeznek, vendég tagságukat kérhetik a Nemzetközi Demeterbe.

 

 

A Nemzetközi Demeter főbb céljai

 

 

1. A Demeter termékek világkereskedelmében egységesen elfogadott Nemzetközi Demeter Irányelvek (mint szabványok) kialakítása, fejlesztése és elterjesztése mint minimum feltétel a termékek előállítása, feldolgozása tekintetében.

 

2. A Demeter Védjegy nemzetközi regisztálása és védelme.

 

3. Minősítő szervezettel nem rendelkező országokban a Demeter farmok és feldolgozó üzemekellenőrzése és a Demeter Minősítő Tanúsítványok kiállítása.

 

4. A Demeter ellenőrző - minősítő rendszerek harmonizálása nemzetközi szinten.

 

5. Biodinamikus szemlélet és gazdálkodási mód képviselete és szélesebb körű megértésénekelősegítése fontos nemzetközi fórumokon.

 

6. Nemzeti szintű Demeter szervezetek létrejöttének segítése világszerte.

 

A Biodinamikus Közhasznú Egyesület mint a magyarországi biodinamikus mozgalom képviselője 2007 májusától kezdve a Demeter International vendég státuszú tagja. A Biodinamikus Mezőgazdaság egyébként több ponton pozitívan eltér az EU 2092/91sz. rendeletétől. Például a farm átállítása konvencionálisról biodinamikus gazdálkodásra csak a farm teljes átállításával történhet, nem elegendő, ha csak annak egy része áll át. A vásárolt (és nem saját előállítású) bio-takarmányok aránya nem haladhatja meg a 20 %-ot. A biodinamikus gazdaság egy jövőorientált és a jövőért felelősséget vállaló gondolkodási és gazdálkodási módot valósít meg mind a természeti folyamatok mind az üzemszervezés és gazdálkodás szempontjából. Ez azt jelenti, hogy a farmnak fokozatosan ún. "farm organizmussá" kell válnia. Ez a folyamat feltételezi a megfelelő szintű folyamatos trágyázást, a fajták egymást kiegészítő sokszínűségének fenntartását és növelését. A gazdának kötelessége a gazdaság élettel telítettségének fokozása. A borjak szarvtalanítása tilos a biodinamikus gazdálkodásban. A biodinamikus preparátumok használata valamint a természeti és kozmikus ritmusok figyelembevétele jelentős hangsúlyt kapnak. (A biodinamikus preparátumok növényi és ásványi szubsztanciák,melyeket speciálisan állati burkokban meghatározott ideig és körülmények között érlelnek, s melyek nagyon kicsi homeopatikus mennyiségben felhasználva megfelelő hatást fejtenek ki a talajra, a trágya minőségére, a növényi növekedésre és termékenységre.)

 

 

További információ: www.demeter.net

Közvetlen kapcsolat a Demeter Internationalhoz : info@demeter.net

Magyarul: a Biodinamikus Közhasznú Egyesületnél:  Tel: 06 1 200 7867, Email: info@biodin.hu